Välkommen till institutionen för musikvetenskap!

Här bedriver vi studier och forskning inom både äldre och nyare musik samt inom olika kulturer och etniciteter. Vi ger kurser på grundläggande och avancerad nivå samt på forskarnivå. Inom grundutbildningen finns Musikvetenskap A, B och C samt Musikteori. Den kursen kan antingen ingå i Musikvetenskap A (tillsammans med Musikhistoria) eller läsas som fristående kurs. Vi har även ett stort antal distanskurser som kan läsas oberoende av var man befinner sig.

På avancerad nivå finns Masterprogrammet i humaniora, 120 hp. Där kan du välja om du vill gå en ettårig utbildning och få en magisterexamen eller två år med masterexamen. I magister ingår uppsats om 30 hp, i masterexamen är den 45 hp. Om du redan har en magister kan du välja att komplettera med en uppsats om 15 hp, och på så sätt få en masterexamen. Du kan läsa mer om utbildningen om du går till universitetets utbildningssida och sen letar dig vidare till Masterprogrammet i humaniora.

Läs mer om våra utbildningar under fliken Utbildning. Du kan också hitta våra kurser i kurskatalogen. Om du vill ställa frågor om våra utbildningar, kontakta i första hand studievägledare Ivar Nordlander på tel. 018-471 68 65 eller via mail, studievagledare@musik.uu.se

Expeditionstider


Måndag: kl. 09.00 - 10.00
Tisdag: STÄNGT
Onsdag: kl. 09.00 - 10.00
Torsdag: kl. 12.00 - 15.00
Fredag: STÄNGT

Avvikelser kan förekomma och kommer i så fall att annonseras här.

Du kan även mejla till studievagledare@musik.uu.se

Telefon:
018-471 68 65
Telefontid under expeditionstid.

Välkommen!

Schema för högre seminariet

Ansvarig för högre seminariet är Lars Berglund. Det är honom man vänder sig till för att få texter till seminarierna. lars.berglund@musik.uu.se

Högre seminariet HT 2015

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i sal F2 (2-0047)

  1. 22/9 OBS tiden 15.15-17.00: Professor Elizabeth Eva Leach, Oxford: "Jousting, singing and dancing in Lorraine in the decades around 1300: the case of Oxford, Bodleian Manuscript, Douce 308"
  2. 20/10: Maria Schildt och Lars Berglund, Uppsala: "Italian Music at the Swedish Royal Court of Queen Christina" (ventilering av en artikel)
  3. 24/11: Karin Eriksson, Uppsala: Chapter 2: "Enacting Swedish Folk Musics" (ventilering av ett avhandlingskapitel)
  4. 1/12: Mattias Lundberg, Uppsala: "Kulturella och sociala efterklanger av luthersk kyrkomusik i det tidigmoderna Sverige" (projektpresentation)
  5. 8/12: Dr Peter van Tour, Uppsala: "The Partimenti of Francesco Durante: Genesis, Development, and Pedagogical Function" (presentation av ett artikelprojekt)

Nya kurser hösten 2015

Hösten 2015 startar två nya kurser vid Institutionen för musikvetenskap. Den ena heter Musiklivets organisation och strukturer. Denna kurs ger studenten en inblick i hur musiklivet är organiserat. Den andra kursen heter Musikkritik och estetisk värdering. Denna kurs tar upp hur man kan värdera och skriva om musik. Båda dessa kurser vänder sig i första hand till studenter på kandidatprogrammet i musikvetenskap, men även andra studenter är välkomna i mån av plats.

Musikteori 2 även på campus fr.o.m. 2015

Påbyggnadskursen i musikteori, Musikteori 2, har hittills endast getts på distans. Men i höst kommer den även ges på campus. Kursen kan sökas av dig som har läst Musikteori 1 eller har motsvarande kunskaper. Eftersom platserna på kursen är begränsade är det viktigt att komma ihåg att anmäla sig i tid. Välkommen att söka!

För mer information om kursen, kontakta studierektor Per-Henning Olsson, tel. 018-471 78 87 eller via mejl per-henning.olsson@musik.uu.se.