Välkommen till institutionen för musikvetenskap!

Här bedriver vi studier och forskning inom både äldre och nyare musik samt inom olika kulturer och etniciteter. Vi ger kurser på grundläggande och avancerad nivå samt på forskarnivå. Inom grundutbildningen finns Musikvetenskap A, B och C samt Musikteori. Den kursen kan antingen ingå i Musikvetenskap A (tillsammans med Musikhistoria) eller läsas som fristående kurs. Vi har även ett stort antal distanskurser som kan läsas oberoende av var man befinner sig.

På avancerad nivå finns Masterprogrammet i humaniora, 120 hp. Där kan du välja om du vill gå en ettårig utbildning och få en magisterexamen eller två år med masterexamen. I magister ingår uppsats om 30 hp, i masterexamen är den 45 hp. Om du redan har en magister kan du välja att komplettera med en uppsats om 15 hp, och på så sätt få en masterexamen. Du kan läsa mer om utbildningen om du går till universitetets utbildningssida och sen letar dig vidare till Masterprogrammet i humaniora.

Läs mer om våra utbildningar under fliken Utbildning. Du kan också hitta våra kurser i kurskatalogen. Om du vill ställa frågor om våra utbildningar, kontakta i första hand studievägledare Ivar Nordlander på tel. 018-471 68 65 eller via mail, studievagledare@musik.uu.se

 

Kurser ht 2015

Expeditionstider

OBS! Studentexpeditionen har sommarstängt t.o.m. den 6:e augusti.

Måndag: kl. 10.00 - 14.00
Tisdag: kl. 10.00 - 14.00 
Onsdag: kl. 09.00 - 11.00
Torsdag: kl. 09.00 - 11.00
Fredag: STÄNGT

Avvikelser kan förekomma och kommer i så fall att annonseras här.

Du kan även mejla till studievagledare@musik.uu.se

Telefon:
018-471 68 65
Telefontid under expeditionstid.

Välkommen!

Schema för högre seminariet

Här nedan hittar du alltid aktuell version av schemat för högre seminariet. Seminarietiden är, om inget annat anges, tisdagar kl. 13.15-15.00 i sal 2-0047 (F2), Engelska parken. Om du är intresserad av ett specifikt seminarium och vill få texter till det seminariet, kontakta då lars.berglund@musik.uu.se.

Schema för högre seminariet

Nya kurser hösten 2015

Hösten 2015 startar två nya kurser vid Institutionen för musikvetenskap. Den ena heter Musiklivets organisation och strukturer. Denna kurs ger studenten en inblick i hur musiklivet är organiserat. Den andra kursen heter Musikkritik och estetisk värdering. Denna kurs tar upp hur man kan värdera och skriva om musik. Båda dessa kurser vänder sig i första hand till studenter på kandidatprogrammet i musikvetenskap, men även andra studenter är välkomna i mån av plats.

Musikteori 2 även på campus fr.o.m. 2015

Påbyggnadskursen i musikteori, Musikteori 2, har hittills endast getts på distans. Men i höst kommer den även ges på campus. Kursen kan sökas av dig som har läst Musikteori 1 eller har motsvarande kunskaper. Eftersom platserna på kursen är begränsade är det viktigt att komma ihåg att anmäla sig i tid. Välkommen att söka!

För mer information om kursen, kontakta studierektor Per-Henning Olsson, tel. 018-471 78 87 eller via mejl per-henning.olsson@musik.uu.se.