Välkommen till Institutionen för musikvetenskap!

Här bedriver vi studier och forskning inom både äldre och nyare musik samt inom olika kulturer och etniciteter. Vi ger kurser på grundläggande och avancerad nivå samt på forskarnivå. Inom grundutbildningen finns Musikvetenskap A, B och C samt Musikteori. Den kursen kan antingen ingå i Musikvetenskap A (tillsammans med Musikhistoria) eller läsas som fristående kurs. Vi har även ett stort antal distanskurser som kan läsas oberoende av var man befinner sig.

På avancerad nivå finns Masterprogrammet i humaniora, 120 hp. Där kan du välja om du vill gå en ettårig utbildning och få en magisterexamen eller två år med masterexamen. I magister ingår uppsats om 30 hp, i masterexamen är den 45 hp. Om du redan har en magister kan du välja att komplettera med en uppsats om 15 hp, och på så sätt få en masterexamen. Du kan läsa mer om utbildningen om du går till universitetets utbildningssida och sen letar dig vidare till Masterprogrammet i humaniora.

Läs mer om våra utbildningar under fliken Utbildning. Du kan också hitta våra kurser i kurskatalogen. Om du vill ställa frågor om våra utbildningar, kontakta i första hand studievägledare Ivar Nordlander på tel. 018-471 68 65 eller via mail, studievagledare@musik.uu.se

Lutheran Music Culture Conference 2017

Här finns information om och Call for Papers till konferensen Lutheran Music Culture, som anordnas vid Institutionen för musikvetenskap under hösten 2017.

Lutheran Music Culture Conference 14-16 September 2017

Expeditionstider

OBS! Studentexpeditionen är stängd 5/12.

Studentexpeditionen är öppen:
Måndag: 10.00 - 12.00
Tisdag: 10.00 - 12.00
Onsdag: 13.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 12.00
Fredag: 10.00 - 12.00

Avvikelser kan förekomma och kommer i så fall att annonseras här.

Du kan även mejla till studievagledare@musik.uu.se

Telefon:
018-471 68 65
Telefontid under expeditionstid.

Välkommen!

Schema för högre seminariet

Ansvarig för högre seminariet är Ester Lebedinski. För att få texter eller annat material till seminarierna samt för att anmäla intresse att delta, eller om du har några frågor, kontakta ester.lebedinski@musik.uu.se.

Högre seminariet VT 2017

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i sal F2 (2-0047)

  1. 21/2: Jonas Lundblad, Uppsala: "Empirical pragmatism and the essentially human constitution of music - Perspectives from Schelling". Text.
  2. 28/2: Tobias Pontara, Göteborg: presentation av och diskussion kring artikeln "Interpretation and underscoring: modest constructivism and the issue of nondiegetic versus intradiegetic music in film". Text.
  3. 14/3: Mattias Lundberg, Uppsala: "The Molér 68(24) Part Books: A Cornerstone for the Polyphonic Mass in Västerås Cathedral in the late 16th Century". Text.
  4. 21/3: Signe Rotter, Universität der Künste, Berlin: "Music at the Service of Nordic Modernity? The Case of Wilhelm Stenhammar's Opening Cantata for the General Arts and Industries Exhibition in Stockholm 1897".
  5. 22/3: Interdisciplinary Eighteenth-Century Seminar: Lars Berglund & Maria Schildt, om digitaliseringen av samlingen av fransk hovmusik i Uppsala universitetsbibliotek. OBS! Seminarietiden är 16.15-18.00.
  6. 25/4: Thomas Hilder, Bergen: "Sámi Musical Performance: Queer Voices, Indigenous Sovereignty".
  7. 16/5: Kjell-Åke Hamrén, Uppsala: Presentation av ett kapitel ur avhandlingen om Sven Karpe och hans metod att undervisa i violinspel. Text.
  8. 23/5: Hermann Danuser, Humbolt-Universität, Berlin: "Meta music"
  9. 3/6: Offentlig disputation: Karin Eriksson försvarar sin avhandling om svensk spelmanstradition och Zornmärket. Fakultetsopponent: Professor Martin Stokes, King's College, London. OBS! Tid och plats: lördag 3/6 kl. 13.00 i Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3.