Välkommen till Institutionen för musikvetenskap!

Här bedriver vi studier och forskning inom både äldre och nyare musik samt inom olika kulturer och etniciteter. Vi ger kurser på grundläggande och avancerad nivå samt på forskarnivå. Inom grundutbildningen finns Musikvetenskap A, B och C samt Musikteori. Den kursen kan antingen ingå i Musikvetenskap A (tillsammans med Musikhistoria) eller läsas som fristående kurs. Vi har även ett stort antal distanskurser som kan läsas oberoende av var man befinner sig.

På avancerad nivå finns Masterprogrammet i humaniora, 120 hp. Där kan du välja om du vill gå en ettårig utbildning och få en magisterexamen eller två år med masterexamen. I magister ingår uppsats om 30 hp, i masterexamen är den 45 hp. Om du redan har en magister kan du välja att komplettera med en uppsats om 15 hp, och på så sätt få en masterexamen. Du kan läsa mer om utbildningen om du går till universitetets utbildningssida och sen letar dig vidare till Masterprogrammet i humaniora.

Läs mer om våra utbildningar under fliken Utbildning. Du kan också hitta våra kurser i kurskatalogen. Om du vill ställa frågor om våra utbildningar, kontakta i första hand studievägledare Ivar Nordlander på tel. 018-471 68 65 eller via mail, studievagledare@musik.uu.se

Lutheran Music Culture Conference 2017

Här finns information om och Call for Papers till konferensen Lutheran Music Culture, som anordnas vid Institutionen för musikvetenskap under hösten 2017.

Lutheran Music Culture Conference 14-16 September 2017

Expeditionstider

OBS! Studentexpeditionen är stängd 5/12.

Studentexpeditionen är öppen:
Måndag: 10.00 - 12.00
Tisdag: 10.00 - 12.00
Onsdag: 13.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 12.00
Fredag: 10.00 - 12.00

Avvikelser kan förekomma och kommer i så fall att annonseras här.

Du kan även mejla till studievagledare@musik.uu.se

Telefon:
018-471 68 65
Telefontid under expeditionstid.

Välkommen!

Schema för högre seminariet

Ansvarig för högre seminariet är Ester Lebedinski. För att få texter eller annat material till seminarierna samt för att anmäla intresse att delta, eller om du har några frågor, kontakta ester.lebedinski@musik.uu.se.

Högre seminariet HT 2016

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i sal F2 (2-0047)

  1. 6/9 : Samseminarium med grekiska, Institutionen för lingvistik och filologi: Anne Weddingen, Université de Reims Champagne-Ardenne: "Manuel Bryennius on ancient Greek music theory in Upsaliensis graecus 52".
  2. 27/9: Tomasz Jez, Agnieszka Leszczynska, Jacek Iwaszko, Warszawa universitet: "The Music Repertoire of the Society of Jesus in the Polish-Lithuanian Commonwealth (1565-1773): The Swedish Contexts". OBS! Avvikande tid: 15.30-17.30.
  3. 13/10: Karin Eriksson, Uppsala: Slutseminarium på avhandlingen "Playing for Silver: The Zorn Badge and Traditional Music in Contemporary Sweden". Föropponent: Tellef Kvifte, Universitetet i Oslo. OBS! Avvikande tid: torsdag 13/10, 13.15-16.00.
  4. 1/11: Tobias Plebuch, Uppsala: "Strauß' Radetzkymarsch in Literature, Film, and Public Ritual: A Case Study in Intertextuality".
  5. 8/11: Guy Dammann, Uppsala: "Che ascolteró senza Euridice? Rousseau, Hanslick and Orfeo's emotional collapse". OBS! Seminariet flyttat till 29/11, ordinarie seminarietid.
  6. 15/11: Tim Shephard och Sanna Raninen, University of Sheffield: presentation av forskning inom projektet "MARI - Music in the Art of Renaissance Italy". Samarbete med forskningsnoden Early Modern Cultural History.
  7. 6/12: Peter van Tour, Uppsala/KU Leuwen: presentation av projektet "The improvised fugue in Italy and Germany between 1670 and 1760".
  8. 7/12: Samseminarium med avdelningen för estetik, Filosofiska institutionen: Ulrik Volgsten, Örebro: "Music, Imagination and the Affect Attunement". OBS! Avvikande tid & plats: 14.15-16.00 i sal 2-1022.
  9. 13/12: Elizabeth Gould, University of Toronto: Intertextual Apparitions: The Haunting of Adam Lambert’s “Feeling Good”.