Välkommen till Institutionen för musikvetenskap!

Här bedriver vi studier och forskning inom både äldre och nyare musik samt inom olika kulturer och etniciteter. Vi ger kurser på grundläggande och avancerad nivå samt på forskarnivå. Inom grundutbildningen finns Musikvetenskap A, B och C samt Musikteori. Den kursen kan antingen ingå i Musikvetenskap A (tillsammans med Musikhistoria) eller läsas som fristående kurs. Vi har även ett stort antal distanskurser som kan läsas oberoende av var man befinner sig.

På avancerad nivå finns Masterprogrammet i humaniora, 120 hp. Där kan du välja om du vill gå en ettårig utbildning och få en magisterexamen eller två år med masterexamen. I magister ingår uppsats om 30 hp, i masterexamen är den 45 hp. Om du redan har en magister kan du välja att komplettera med en uppsats om 15 hp, och på så sätt få en masterexamen. Du kan läsa mer om utbildningen om du går till universitetets utbildningssida och sen letar dig vidare till Masterprogrammet i humaniora.

Läs mer om våra utbildningar under fliken Utbildning. Du kan också hitta våra kurser i kurskatalogen. Om du vill ställa frågor om våra utbildningar, kontakta i första hand studievägledare Ivar Nordlander på tel. 018-471 68 65 eller via mail, studievagledare@musik.uu.se

Remissvar

Institutionen för musikvetenskap har författat ett remissvar på förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Remissvar Kyrkohandboksförslaget

Expeditionstider

Studentexpeditionen är öppen
måndag till fredag, kl. 13-15. 

Avvikelser kan förekomma och kommer i så fall att annonseras här.

Du kan även mejla till studievagledare@musik.uu.se

Telefon:
018-471 68 65
Telefontid under expeditionstid.

Välkommen!

Schema för högre seminariet

Ansvarig för högre seminariet är Lars Berglund. Det är honom man vänder sig till för att få texter till seminarierna. lars.berglund@musik.uu.se

Högre seminariet VT 2016

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i sal F2 (2-0047)

 1. 26/1 : Rob C. Wegman, Princeton University: “The Birth of Counterpoint: how and why counterpoint was invented around 1330”
 2. 16/2: Dan Lundberg, Karin Strand och Stefan Bohman, Svenskt visarkiv: ”Voices from outside. Studies of socially conditioned song repertoires. Prisoners, blind people and unemployed”
 3. 23/2: Kirsten Santos Rutschman, doktorand vid Duke University, USA: “Concepts of ‘Folk’ in Nineteenth-Century Swedish Art Music”
 4. 15/3: Clémence Destribois, Royal Holloway, London University: "Aspects of pitch organization in 17th-century Italian ensemble music'" (ventilering av avhandlingskapitel)
 5. 5/4: Dafna Dori, Uppsala: "Judeo Arabic Music: Saleh Al-Kuwaity" (presentation av avhandlingsprojekt)
 6. 12/4: Ester Lebedinski, Uppsala: ”The culture of music collecting in seventeenth and early eighteenth-century England” (presentation av ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet)
 7. 19/4: Veronika Muchitsch, Uppsala: "Neoliberal voices?" (presentation av avhandlingsprojekt)
 8. 26/4: Kjell-Åke Hamrén, Uppsala: Sven Karpe och svensk violinpedagogik (presentation av avhandlingsavsnitt)
 9. 10/5: Daniel Grimley, Oxford University: "Delius's 'Appalachia', from Place to Race".
 10. 17/5: Maria Schildt, Uppsala: “Italian Music Appropriated for Protestant Europe: the Role of Madeleine and Marie Phalèse in Antwerp, 1629–75”
 11. 24/5: Lydia Goehr, Columbia University, USA: “Discomposition and Fraudulence: Notes on Cavell And Adorno”. Presentation av pågående artikelprojekt. OBS! Begränsat antal deltagare. Kontakta Lars Berglund vid intresse.

Nya kurser hösten 2015

Hösten 2015 startar två nya kurser vid Institutionen för musikvetenskap. Den ena heter Musiklivets organisation och strukturer. Denna kurs ger studenten en inblick i hur musiklivet är organiserat. Den andra kursen heter Musikkritik och estetisk värdering. Denna kurs tar upp hur man kan värdera och skriva om musik. Båda dessa kurser vänder sig i första hand till studenter på kandidatprogrammet i musikvetenskap, men även andra studenter är välkomna i mån av plats.

Musikteori 2 även på campus fr.o.m. 2015

Påbyggnadskursen i musikteori, Musikteori 2, har hittills endast getts på distans. Men i höst kommer den även ges på campus. Kursen kan sökas av dig som har läst Musikteori 1 eller har motsvarande kunskaper. Eftersom platserna på kursen är begränsade är det viktigt att komma ihåg att anmäla sig i tid. Välkommen att söka!

För mer information om kursen, kontakta studierektor Per-Henning Olsson, tel. 018-471 78 87 eller via mejl per-henning.olsson@musik.uu.se.