Eric Bibb - Tales from a blues brother

  • Date: –21:00
  • Location: Uppsala Konsert&Kongress, Vaksala torg Sal B
  • Website
  • Organiser: Uppsala Konsert & Kongress
  • Contact person: Ingrid Skovdahl
  • Konsert

Ett av den internationella bluesvärldens största namn idag. Här med en sorglig, spännande och väldigt rolig föreställning med ett pärlband av ikoniska blueslåtar som bas.

För mer information kring konserten, se https://www.ukk.se/program/eric-bibb/

Erbjudandet om fribiljetter vänder sig endast till studenter vid Institutionen för musikvetenskap. Anmälan av intresse görs till studievagledare@musik.uu.se senast 7 dagar före konserten. Observera att antalet biljetter är begränsat till 20 stycken.