Institutionen för musikvetenskap

Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta samordnaren för seminariet, Lars Berglund, via epost lars.berglund@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15. Ansvariga för seminariet är Lars Berglund och Ester Lebedinski.

Högre seminariet VT 2018

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i sal F2 (2-0047)

 1. 23/1 Stefan Sunandan Honisch, University of British Columbia: "Vulnerable Virtuosities: Disability and Competitive Musical Performance". OBS! Seminarium via videokonferens, hålls i sal 9-1061.
 2. 30/1 Petter Hellström, institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala: "Ackordens familjeträd".
 3. 20/2 Edward Campbell, University of Aberdeen: "The concept of becoming-animal".
 4. 27/2 Per-Henning Olsson, Uppsala: Titel meddelas senare.
 5. 13/3 Christine Jeanneret, Köpenhamns universitet: ”The Chigi Music Collection in Seventeenth-Century Rome: Performing, Collecting, Controlling“.
 6. 27/3 Veronika Muchitsch, Uppsala: Presentation av material från avhandlingsprojektet.
 7. 17/4 Helen Rossil, Uppsala: ”Meeting Sacred Time and Space through Hymnbook-Singing”. Presentation av utkast till paper till konferensen "Music and the Sacred".
 8. 24/4 Karin Nelson, Norges musikhögskola, Oslo: "Hidden pedagogy in 17th century manuscripts"
 9. 4/5 Peter Gillgren, institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet: Föredrag som utgår från boken "Siting Michelangelo: Spectatorship, Site Specificty and SoundscapeOBS! Fredag 4/5 kl. 13.15.
 10. 15/5 Angela Impey, SOAS, University of London: “Unspeakable Truths: The Performance of Forgiveness in South Sudan’s Transformative Justice Process”.
 11. 22/5 Lars Berglund, Uppsala: ”Bonifacio Graziani, musica suavissima and Jesuits in mid-seventeenth century Rome: drafting a book project”.
 12. 29/5 Kjell-Åke Hamrén, Uppsala: Presentation av material från avhandlingsprojekt om Sven Karpes violinpedagogik. OBS! Seminariet är inställt.
 13. 12/6 Monika Voithofer, Karl Franzens-Universität, Graz: "Thinking, Listening, Da capo. Conceptual Music as an Intermediate Art Practice”.