Institutionen för musikvetenskap

Disputation i musikvetenskap

  • Datum: –16.00
  • Plats: Museum Gustavianum Auditorium Minus
  • Doktorand: Karin Eriksson, doktorand Martin Stokes, King Edward Professor of Music, King's College, London
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Disputation

Karin Eriksson försvarar sin avhandling Sensing Traditional Music Through Sweden's Zorn Badge Auditions. Precarious Musical Value and Ritual Orientation. Fakultetsopponent blir Martin Stokes, King Edward Professor of Music, King's College, London. Disputationen kommer att hållas på engelska.