Institutionen för musikvetenskap

Seminarium: Ester Lebedinski

  • Datum: 10 oktober, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Ester Lebedinski, Institutionen för musikvetenskap
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

Utkast till artikel: "A difficult enterprise it is therfore to make old stuffe new: J.H. Roman, imitatio, and English Musical Antiquarianism".