Institutionen för musikvetenskap

Jonathan Johansson

  • Datum: –21.30
  • Plats: Uppsala Konsert & Kongress Restaurangen/Sal D
  • Arrangör: Uppsala Konsert & Kongress
  • Kontaktperson: Ingrid Skovdahl
  • Konsert

Mellan nattsvart sorg och solig eufori

Jonathan Johansson - den svenska popens ledsagare mellan det ljusa och det mörka.

För mer information kring konserten, se https://www.ukk.se/program/jonathan-johansson/

Erbjudandet om fribiljetter vänder sig endast till studenter vid Institutionen för musikvetenskap. Anmälan av intresse görs till studievagledare@musik.uu.se senast 7 dagar före konserten. Observera att antalet biljetter är begränsat till 20 stycken.