Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 9-1061
  • Föreläsare: Stefan Sunandan Honisch, University of British Columbia
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

"Vulnerable Virtuosities: Disability and Competitive Musical Performance".