Institutionen för musikvetenskap

Högre seminarium

  • Datum: 17 april, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Kjell-Åke Hamrén, institutionen för musikvetenskap
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

Presentation av material från avhandlingsprojekt om Sven Karpes violinpedagogik