Institutionen för musikvetenskap

Institutionsstyrelsen

Styrelsens ledamöter är uppdelade på TA-personal och lärare med en mandatperiod på tre år, samt studeranderepresentanter som sitter ett år. Styrelsen ser ut så här för mandatperioden 2015-07-01 - 2018-06-30:

Prefekt & ordförande: Lars Berglund
Lärarrepresentanter: Per-Henning Olsson, Jonas Lundblad, Maria Schildt, Mattias Lundberg (ord.), Ester Lebedinski, Tobias Plebuch, Erik Bergwall och Stefan Parkman (suppl.)
T/A-personal: Elias Noreland (ord.), Ivar Nordlander (suppl.)
Studeranderepresentanter grundutbildningen: Anna Wallström, Sarah Norström (ord.), Elin Carlsson, Marco Rep (suppl.)
Studeranderepresentanter forskarutbildningen: Dafna Dori (ord.), Veronika Muchitsch (suppl.)