Kursplan för Från fattigvård till välfärdsstat

From Poor Relief to Welfare State

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HA009
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Historia A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-10-10
 • Inrättad av: Historiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2013-01-24
 • Reviderad av: Historiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 04, 2013
 • Behörighet: Behörig till kursen är den som har kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Historiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad och godkänd kurs skall studenten kunna:

• sammanfatta och redogöra för den övergripande utvecklingen av den svenska välfärdspolitiken och dess centrala aktörer och diskutera den utifrån olika teoretiska perspektiv.
• förklara varför en viss typ av välfärdsåtgärd infördes under ett visst skede i utvecklingen med särskild hänsyn till den historiska kontexten.
• beskriva och bedöma hur den svenska välfärdspolitiken har påverkat olika grupper i det svenska samhället och kritiskt diskutera de olika gruppernas relation till den svenska staten.
• jämföra den svenska utvecklingen till utvecklingen i andra länder med särskild hänsyn till den historiska och politiska kontexten.

Innehåll

Kursen handlar om utvecklingen av den svenska välfärdsstaten från det sena 1800- till det sena 1900-talet och behandlar såväl politiska diskussioner, viktiga aktörer som välfärdsåtgärdernas implementering. Centrala teman är välfärdsstatens koppling till ekonomisk och demokratisk utveckling samt relationen mellan individ och stat. Kursinnehållet behandlas både teoretiskt och empiriskt samt i en historiografisk kontext. Den ”svenska modellen” studeras i ett internationellt jämförande perspektiv.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och seminarier och/eller tutorials.

Examination

Examination sker vid seminarier och genom inlämningsuppgifter och uppsats. Betyg ges i enlighet med det svenska betygssystemet. Följande betyg kommer att användas: Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 49, 2013

 • Baldwin, Peter The Scandinavian Origins of the Social Interpretation of the Welfare State

  in Comparative Studies in Society and History, Vol. 3, No. 1, 3-24: 1989

  Online via JSTOR

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Berman, Sheri The primacy of politics : social democracy and the making of Europe's twentieth century

  New York: Cambridge University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blomqvist, Paula The Choice Revolution : Privatization of Swedish Welfare Services in the 1990s

  2004

  Download here

  pp. 139-155

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Broberg, Gunnar; Roll-Hansen, Nils Eugenics and the welfare state : sterilization policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland

  East Lansing, Mich.: Michigan State University Press, c1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Childs, Marquis William Sweden: the middle way

  London: Faber & Faber, 1962

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Childs, Marquis William Sweden: the middle way on trial

  New Haven: Yale Univ. P., 1980

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Curti, Merle Sweden in the American Social Mind of the 1930s

  in J Iverne Dowie and J Thomas Tredway (eds) The Immigration of Ideas. Studies in the North Atlantic Community. Essays:

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edlund, Jonas; Johansson Sevä, Ingemar Is Sweden Being Torn Apart? : Privatization and Old and New patterns of Welfare State Support

  Ingår i:

  Social policy & administration.

  vol. 47 (2013) nr. 5 s. 542-564

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Esping-Andersen, Gøsta The three worlds of welfare capitalism

  Cambridge: Polity, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goldman, Kjell The Swedish Model of Security Policy

  in J-E Lane (ed) Understanding the Swedish Model: London: Frank Cass: 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hilson, Mary. The Nordic model : Scandinavia since 1945

  London: Reaktion Books, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hirdman, Yvonne "utopia in the Home"

  Ingår i:

  International journal of political economy.

  vol. 22 nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hort, Sven E. Olsson Social policy and welfare state in Sweden

  2., enl. ed.: Lund: Arkiv, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Jesper Union Solidarity in Exchange for Adaption : Immigration Policy and the Swedish Trade Union Confederation from the 1960s to the early 1980s

  Ingår i:

  Byström, Mikael; Frohnert, Pär Reaching a state of hope : refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930-2000

  Lund: Nordic Academic Press, 2013

  pp. 235-253

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kosonen, Pekka From collectivity to individualism in the welfare state

  Acta Sociologica,

  fulltext in Jstore

  Obligatorisk

 • Larsson, Bengt; Letell, Martin; Thörn, Håkan Transformations of the Swedish welfare state : social engineering, governance and governmentality

  Ingår i:

  Larsson, Bengt; Letell, Martin; Thörn, Håkan Transformations of the Swedish welfare state : from social engineering to governance?

  New York: Palgrave Macmillan, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundberg, Urban; Tydén, Mattias In search of the Swedish Model. Contested Historiography

  Ingår i:

  Mattsson, Helena; Wallenstein, Sven-Olov Swedish modernism : architecture, consumption and the welfare state

  London: Black Dog, cop. 2010

  s. 36-49

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundberg, Urban; Åmark, Klas Social rights and social security : the Swedish welfare state, 1900-2000

  Scandinavian Journal of History, Vol. 26, No. 3, 157-176, 2001

  fulltext pdf

  Obligatorisk

 • Byström, Mikael; Frohnert, Pär Reaching a state of hope : refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930-2000

  Lund: Nordic Academic Press, 2013

  pp. 227-234

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Roll-Hansen, Nils Eugenic practice and genetic science in Scandinavia and Germany : some comment on Peter Weingart's comparison of Sweden and Germany

  Ingår i:

  Scandinavian journal of history

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rothstein, Bo State structure and variations in corporatism : the Swedish case

  Ingår i:

  Rudebeck, Lars; Törnquist, Olle; Rojas, Virgilio Democratisation in the Third World : concrete cases in comparative and theoretical perspective

  Uppsala: Seminar for Development Studies [Seminariet för utvecklingsstudier], Univ., 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sainsbury, Diane Immigrants’ social rights in comparative perspective: welfare regimes, forms of immigration and immigration policy regimes

  Journal of European Social Policy, 16, pp 229-244, 2006

  sage fulltext

  Obligatorisk

 • Strömberg, Thord The Politicization of the Housing Market: The Social Democrats and the Housing Question

  in K Misgeld, K Moin & K Åmark (eds) Creating Social Democracy. A Century of the Social Democratic Labor Party in Swed: Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1992

  pp. 237-270

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tilton, Timothy Alan The political theory of Swedish Social Democracy : through the welfare state to socialism

  [New ed.]: Oxford: Clarendon Press, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Weindling, Paul International eugenics : Swedish sterilization in context

  Ingår i:

  Scandinavian journal of history

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Weingart, Peter Science and Political Culture. Eugenics in Comparative Perspective

  Ingår i:

  Scandinavian journal of history

  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03468759950115782

  vol. 24 (1999) s. 163-177

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Yalcin, Zeki LO and Refugee Immigration, 1973-82

  Ingår i:

  Byström, Mikael; Frohnert, Pär Reaching a state of hope : refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930-2000

  Lund: Nordic Academic Press, 2013

  pp. 254-269

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ågren, Maria Scandinavia

  Ingår i:

  Skinner, Quentin Families and states in Western Europe

  Cambridge: Cambridge University Press, 2011

  pp. 146-166

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk