Institutionen för musikvetenskap

Estetik - Masterprogram i humaniora 2018/2019

Bild för Estetik - Masterprogram i humaniora 2018/2019
Anmälan

Estetik är kanske det ämnet som bäst förenar alla områden inom humaniora, dvs inte bara konst (litteratur, musik, osv.) utan även idéhistoria, historia, filosofi, osv. Vår styrka ligger också i hur vi analyserar våra frågor med hjälp av denna bredd: hur uppstod begreppet ’konst’?. Varför är konsten så viktig för oss människor och vad menar när vi säger att något har estetiskt värde?  

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora med inriktning estetik är programmet för dig som läst motsvarande en kandidatexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området.
 
Samtidigt som vi erbjuder ett flertal kurser skräddarsydda för Masterprogrammet estetik (sammanlagt åtta stycken), får du möjligheten att utforska närliggande områden och de kurser på avancerad nivå som erbjuds på andra institutioner. Vi erbjuder även läskurser där du själv väljer vilken text du vill fördjupa dig och studerar den tillsammans med en lärare.
 
Undervisningen leds av internationellt framstående forskare i ämnet.
 
Du får möjlighet att fördjupa dig inom en rad skilda områden, såsom konstontologi, empirisk estetik (inkl. neuro-estetik), antikens estetik, konstnärlig tolkning, natur- och miljöestetik, film, musik, poesi, bildkonst, konst och kunskap, känslofilosofi, 1700-tals estetik, osv.     
 
Du har även möjlighet att studera utomlands en period.

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp. 

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med estetik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) med estetik som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

För magisterexamen gäller följande: 
Under den första terminen rekommenderar vi att du läser en teori- och metodkurs (7,5 hp).

Under termin 1–2 läser du minst två valfria kurser (7,5 hp) inom estetik och eventuellt en valfri kurs (7,5 hp) inom fakultetens utbud av kurser på den avancerade nivån.

Därutöver gör du ett obligatoriskt examensarbete (30 hp). Examensarbetet består av en uppsats där du fördjupar dig inom ett ämne valt i samråd med lärare/handledare. Hur du förlägger arbetet med uppsatsen avgör du själv, men vanligast är att merparten av arbetet görs under den andra terminen. 

För masterexamen gäller följande: 
Under den första terminen rekommenderar vi att du läser en teori- och metodkurs (7,5 hp).

Under termin 1–2 läser du minst två valfria kurser (7,5 hp) inom estetik och eventuellt en valfri kurs (7,5 hp) inom fakultetens utbud av kurser på den avancerade nivån. Du väljer själv om/när du vill läsa läskurserna under utbildningsgången.

Under termin 3–4 läser du minst tre valfria kurser (7,5 hp) inom estetik och eventuellt en kurs (7,5 hp) inom fakultetens utbud av kurser på den avancerade nivån. 

Under programmets två år gör du ett obligatoriskt examensarbete (45 hp). Examensarbetet består av en uppsats där du fördjupar dig inom ett ämne valt i samråd med lärare/handledare. Hur du förlägger arbetet med uppsatsen avgör du själv. Vi brukar rekommendera att man försöker komma igång med uppsatsarbetet så tidigt som möjligt, men vanligast är att merparten av arbetet görs under andra året av utbildningen.

Om undervisningen

 
Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp. Vissa kurser är intensivkurser (till exempel två veckor) medan andra sprider ut undervisningen mer (till exempel över fem veckor). 

Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är hemtentamen och muntliga examina. 
 

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet – dels genom separata avtal, dels genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna. 

Karriär

En magister- eller masterexamen i estetik ger en god grund för vidare forskarstudier inom ämnet men även inom närliggande områden (till exempel konstvetenskap, musikvetenskap, filosofi, med mera). Utbildningen är också lämplig för den som önskar arbeta bland annat med, kultur, konst, museer, eller samhällsanalys.  

Behörighet och anmälan

Estetik

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P5011 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp estetik eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Institutionen för kulturantropologi och etnologi studierektorAN@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 87

Institutionen för arkeologi och antik historia (antikens kultur och samhällsliv, arkeologi) info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93

Centrum for genusvetenskap helena.henriksson@gender.uu.se

Telefon: 018-471 72 98

Filosofiska institutionen (estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi)

Telefon: 018-471 73 50, 471 73 51

Historiska institutionen studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 23

Institutionen för idé- och lärdomshistoria thomas.karlsohn@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 72 87

Konstvetenskapliga institutionen (konstvetenskap, kulturarv, kulturvård) info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87

Litteraturvetenskapliga institutionen (litteraturvetenskap, retorik) ola.nordenfors@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 59

Institutionen för musikvetenskap mattias.lundberg@musik.uu.se

Telefon: 018-471 15 84