Musikvetenskap

Vid Institutionen för musikvetenskap utbildar och forskar vi kring musik utifrån humanistiska kunskapsperspektiv, med fokus på kulturella, historiska och estetiska frågor.

Institutionens forskning

Databaser

Senast uppdaterad: 2024-03-26