Forskarutbildning i musikvetenskap

Forskarutbildning innebär fyra års studier som doktorand och avslutas med doktorsexamen. Forskarstudier är avlönade och doktorandplatserna söker du som en anställning.
Behörighet för forskarutbildning i musikvetenskap är examen på avancerad nivå i musikvetenskap, eller inom andra ämnen av relevans för utbildning på forskarnivå i musikvetenskap.

Allmän studieplan för forskarutbildning i musikvetenskap
Flyer med information om forskarstudier i Uppsala (på engelska)