Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta Mattias Lundberg via epost mattias.lundberg@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15.

Högre seminariet HT 2022

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i 2-0047

  1. 11/10  Halvor Hosar, Uppsala: "Hermeneutics and Church Music of the Classical Period"
  2. 18/10 Sanna Raninen, Uppsala: "Music Books in Post-Reformation Sweden and Finland"
  3. 1/11 Meghan Quinlan, Uppsala: Titel meddelas senare.
  4. 10/11 Sal 2-0043 13.15-16.00 Carolien Hulshof, Uppsala: Slutseminarium på avhandling. Föropponent: Thomas James Solomon, Bergens universitet OBS! Notera datum (torsdag) & tid.
  5. 15/11 Emma Sohlgren, Uppsala: Presentation av avhandlingskapitel.
  6. 22/11 Marianne Gillion, Uppsala: Titel meddelas senare.
  7. 29/11 Douglas Mattsson, Södertörn: Titel meddelas senare.
  8. 6/12 Ruth Tatlow: "New Light on J.S. Bach's Mühlhausen Cantatas (BWV) 106, 131, 150 and 196"
  9. 13/12 Anne Reese Willén, Uppsala: Titel meddelas senare.
Senast uppdaterad: 2022-09-05