Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta Lars Berglund via epost lars.berglund@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15 i sal 2-0047 ("F2").

Högre seminariet VT 2023

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i 2-0047

 1. 31/1 Marianne Gillion, Uppsala: ‘Saints, Scholars, and Singers: Reforming Musical Devotion’
 2. 7/2 Janne Holmén, Dept. of Education, Uppsala: ’The musical prelude to diagrams of scientific systems’
 3. 14/2 Mattias Lundberg, Uppsala: ‘Andreas Karlstadt's 53 theses against plainchant (1521/22): translation, interpretation and repercussions’
 4. 21/2 Christine Dysers, Uppsala: ‘The Unspeakable: Music in the Age of Uncertainty’
 5. 14/3 Anne Reese, Uppsala: ‘The daily press as a window into the musical life: methodological discussion on data collection’
 6. 21/3 Karina Zybina, Uppsala: ‘The Wonderful Adventures of... The Cairo Goose: on an unfinished opera by W.A. Mozart’
 7. 11/4 Halvor Hosar, Uppsala: "What is Old Music Worth? Wanhal's Requiem in the Nineteenth Century"
 8. 18/4 Lars Berglund, Uppsala: ‘’The mysterious composer Paulus Rittlinus and their Ad mensam dulcissimi: a study in musical hypertextuality and a tentative attribution’ [article draft]
 9. 25/4 Kawkab Tawfiq and Muhammad Abouzeid, Cairo and Søren Møller Sørensen, Copenhagen: ‘Music for Egyptian Zār rituals’
 10. 9/5 Metoda Kokole, Ljubljana: ‘Metamorphoses of Italian operas upon reaching the Austrian realms in the 18th century’
 11. 16/5 Maria Schildt: ‘Pergolesi’s Stabat Mater in Sweden 1747–1845’
 12. 23/5 Emma Sohlgren: PhD dissertation chapter: ‘Performances of Italian opera arias in mid-18th-century Sweden: pasticcio adaptations and public concerts’
 13. 30/5 Ann Werner och Cecilia Ferm Almqvist: ‘Nation and gender in European classical music education’ (kapitelutkast)
Senast uppdaterad: 2023-03-20