Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta Mattias Lundberg via epost mattias.lundberg@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15 i sal 2-0047 ("F2").

Högre seminariet HT 2023

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i 2-0047

  1. 5/9 Erik Bergwall: Presentation av avhandlingskapitel.
  2. 19/9 Eric Drott, Butler School of Music, University of Texas: "Music and Genre in the Age of Algorithms".
  3. 3/10 Melanie Schiller, Rijksuniversiteit Groningen & Ann-Marie Hanlon, University of Galway: Presentation av föreslaget ENLIGHT-projekt. Schiller: "Populism in the land of pop: The Sweden Democrats, popular music, and the performance of heroic averageness"; Hanlon: "Gendered Experiences of the Irish Music Industry".
  4. 10/10 Halvor Hosar: "A Tale of Two Wanhals - A Case of Eighteenth-Century Identity Theft"
  5. 17/10 John Vandevert: Presentation av avhandlingsprojekt.
  6. 24/10 Jonas Lundblad: "Intermedial perspectives on Swedish Music from the 1920s and -30s"
  7. 14/11 Riccardo Pintus: Presentation av avhandlingsprojekt.
  8. 21/11 Karina Zybina: "The Light in/and the Darkness: On Blindness in P.I. Tchaikovsky's "Iolanta""
  9. 28/11 Sanna Raninen: Titel meddelas senare.
  10. 5/12 Jun Kai Pow: "Ayo Mama: Migration, Kinship and Gerontomusicology"
Senast uppdaterad: 2023-09-28