Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta Mattias Lundberg via epost mattias.lundberg@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.
OBS! Pga rådande coronapandemi är antalet platser för åhörare på plats begränsat. Om du vill delta, vänligen anmäl dig via länkar nedan senast kl 17 dagen före seminariet.
Det går även att följa seminarierna via Zoom, då ingen anmälan behövs. Kontakta Mattias Lundberg för att få länk och lösenord.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15. 

Högre seminariet HT 2020

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i sal F1 (2-0043)

  1. 8/9: Dafna Dori: Slutseminarium på avhandling: "The Brothers Al-Kuwaity and the Modern Iraqi Song". Föropponent: Søren Møller Sørensen, Köpenhamns universitet.
  2. 6/10: Mattias Lundberg, Fanny Stenback & Juliane Peetz-Ullman: presentation av SweLiMuS-projektet (Swedish Liturgical Music Sources c. 1520-c. 1820). Anmälan: https://musik.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=55568
  3. 13/10: Carolien Hulshof: presentation av avhandlingsprojektet "Music and change in Swahili gendered society: unyago in Zanzibar" Anmälan: https://musik.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=55638
  4. 1/12: Anne Reese: presentation av forskningsprojektet "Canon and Concert Life: Formation Processes within the Musical Life of Stockholm 1848-1914" Anmälan: https://musik.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=55642
  5. 8/12: Anyssa Neuman: presentation av postdoc-projekt vid Engaging Vulnerability Centre, Uppsala universitet. Titel meddelas senare. Anmälan: https://musik.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=55644