The Aesthetics of Absence in Music of the 21st Century

The Aesthetics of Absence in Music of the Twenty-First Century
25-26 maj 2023, Institutt for musikkvitenskap, Oslo universitet
(arrangerad i samarbete med Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet)

Call for Papers till denna konferens finns på engelska.

Senast uppdaterad: 2023-07-25