Medieval dreams, hallucinations and phantasmata: Between perception and cognition

Ett forskningsseminarium arrangerat av Institutionen för musikvetenskap 12-13 april 2023

Keynoteföreläsare: Prof. Steven Kruger, CUNY

För information om seminariet och call for papers, se bifogad fil (på engelska):
Medieval dreams, hallucinations and phantasmata: Between perception and cognition, 12-13 April 2023

Presentation av deltagarna( på engelska)
Konferensprogram (på engelska)
Abstracts (på engelska)

Senast uppdaterad: 2023-07-25