Mozart's opera buffa-fragment då och nu: från (om)prövning till (om)skapande

Workshop vid institutionen för musikvetenskap, 5-7 september 2024

Call for Papers

Institutionen för musikvetenskap arrangerar i samarbete med Kungl. Musikhögskolan i Stockholm en workshop kring Mozart's opera buffa-fragment, med utgångspunkt i operorna L'oca del Cairo och Lo sposo deluso. Abstracts ska innehålla max 250 ord och en kort personlig presentation. Deadline för bidrag är 31 januari 2024. För mer information, se filen nedan.

Call for Papers

Senast uppdaterad: 2023-12-14