Pågående projekt

Nedan följer länkar till korta beskrivningar av de externfinansierade forskningsprojekt som för närvarande pågår vid institutionen. Förutom de externt finansierade projekten bedrivs även fakultetsfinansierad forskning av institutionens lärare; se presentationer i Medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2022-03-25