Kungliga svenska hovets samling av fransk musik från 1690-1726

Syftet med detta projekt är att katalogisera och digitalisera en samling fransk barockmusik från sent 1600- och tidigt 1700-tal som idag finns i Uppsala universitetsbibliotek. Musiken består till största delen av scenisk musik av ledande franska kompositörer som Jean-Baptiste Lully, André Campra, Pascal Colasse, André Cardinal Destouches, m.fl.Samlingens ursprung har tidigare varit okänt, men aktuell forskning visar att den måste betraktas som en delsamling av den så kallade Dübensamlingen. Det betyder att den varit en del av den kungliga hovmusikens repertoar, och har använts vid det svenska hovet under decennierna kring sekelskiftet 1700.

Samlingen består dels av handskrivna partitur och stämblad av franskt ursprung, inköpta eller på annat vis förvärvade i Paris, dels av stämuppsättningar kopierade av de svenska hovmusikerna. Materialet är av stort intresse av flera skäl: dels innehåller det franska materialet unika källor till repertoaren, som inte finns bevarade i Frankrike eller någon annanstans i världen; dels utgör kombinationen av de franska och svenska handskrifterna ett fullständigt unikt källmaterial för att studera uppförandetraditioner och uppföranden av fransk musikdramatik utanför Frankrike.

Inom projektet kommer dessa källor att katalogiseras, digitaliseras och tillgängliggöras som en del av den redan befintliga databaskatalogen över Dübensamlingen. Projektet bedrivs av professor Lars Berglund och fil. dr. Maria Schildt.