Kyrkomusik i Sverige, från medeltid till nutid

Målsättningen för projektet är att producera en historisk översikt över kyrkomusikens historia i Sverige, från landets kristnande till nutid. Arbetet ska presentera en sammanhållen syntes av befintlig och ny kunskap om musik och musikutövning med kopplingar till kyrkor och samfund. Målsättningen är ett arbete i två band, med arbetstiteln Kyrkomusik i Sverige: från medeltid till nutid. Verket tros kunna bli standardverket kring kyrkomusikens historia i Sverige för överskådlig tid. Det kommer att innehålla metodiska nyläsningar av befintlig forskning kombinerat med ny grundforskning. Inom den nordiska bokmarknaden fyller arbetet ett uppenbart tomrum. Läsekretsen bedöms vid sidan av forskare och studenter inom humaniora och teologi utgöras av en bred musik-, historie-, och kulturintresserad allmänhet.

Finansierat av Vitterhetsakademien, Svenska kyrkan, Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse samt Riksantikvarieämbetet.

2020–

Deltagare: Lars Berglund och Anders Jarlert (huvudredaktörer), Jonas Lundblad, Mattias Lundberg och Maria Schildt.

Senast uppdaterad: 2021-08-26