Ljud, bild och kropp: Flersinnliga relationer i senmedeltida sång

Tidsperiod: 2021-01-01 till 2023-12-31
Projektledare: Mikhail Lopatin
Finansiär: Vetenskapsrådet

Denna projektbeskrivning finns f.n. endast på engelska. En svensk version kommer inom kort.

Senast uppdaterad: 2022-03-25