Loop-generationen: Upprepningens praxis, estetik och filosofi i samtida komposition

Tidsperiod: 2021-01-01 till 2023-12-31
Projektledare: Christine Dysers
Finansiär: Vetenskapsrådet

Denna projektbeskrivning finns f.n. endast på engelska. En svensk version kommer inom kort.

Senast uppdaterad: 2022-03-25