Musikkritikens filosofi

Jag forskar inom ett flertal närliggande områden vid Uppsala universitet. Det första är inriktat mot musikkritikens filosofi. Här utvecklas ett nytt begrepp för kritiskt skrivande om musik, både i historiska och nutida sammanhang. Huvudargumentet innebär en revidering av traditionella perspektiv om musikens ontologi som tar hänsyn till hur vi upplever musiken och lägger tonvikt på den betydelse och mening som musiker och lyssnare medför. Vad som krävs för att en musikkritisk text skall vara framgångsrik är inte först och främst en bedömning som anses vara korrekt eller inte men snarare att tolkningen som framförs och utvecklas genom texten knyter an till musiken och därigenom blir en del av hur den spelas, upplevs och uppfattas. Tolkningen blir, så att säga, en del av musikstyckets fortsatta varande i världen.

Ett annat forskningsområde berör estetiska erfarenheter mer generellt. Grundtanken är att vår perception av skönhet är starkt kopplad till vår förmåga för kärlek: vi finner skönhet i det eller den vi älskar. Mitt argument behandlar förhållandet mellan estetisk erfarenhet, den känsla av personlig frihet som diskuterats av bland annat Kant i filosofins historia, samt orsaken till varför vi upplever konst och musik som hänförande.

Jag sysslar även med några mindre projekt, bland annat artiklar om intressanta kopplingar mellan Jean-Jacques Rousseau och Richard Wagner, Glucks ”Che faro senze Euridice”, och en kort bok om de samhällskonsekvenser som uppstår i samband med vår tids allt större automatisering av musikproduktionen.