Musiksamlandets kultur i 1600- & 1700-talets England

I 1600- och 1700-talens England samlade intellektuella på allt möjligt, från tavlor av berömda italienska konstnärer, till antika skulpturer (importerade från Florens, Venedig och Rom), gamla mynt och medaljer, medeltida handskrifter, ovanliga böcker, exotiska växter och (uppstoppade) djur. Sådana samlarobjekt fungerade både som statusprylar (ju ovanligare, desto bättre) och som föremål för vetenskapliga undersökningar, bland annat i det nystartade kungliga sällskapet för vetenskapens främjande, The Royal Society, grundat 1662. Många samlade också på musikböcker (noter). Dessa hade flera olika användningsområden, t.ex. som uppförandematerial, kopieringsunderlag eller som inspirationsunderlag för kompositörer. Men i många samlingar finns också musikböcker som inte har använts på något av dessa sätt, utan som tycks ha varit samlarobjekt från början.

Projektet vill visa att musikalisk repertoar i en samling kan representera värden, smak och social tillhörighet, precis som en souvenir kan representera sin ägares minnen av en resa, eller en bok dess ägares kunskap inom ett visst område. Mitt projekt undersöker vilka musikaliska repertoarer som fick samlarvärde i 1600- och 1700-talens England, hur samlare gick tillväga för att välja ut musik och foga den till sina samlingar, samt på vilket sätt musikaliska samlarobjekt fungerade som statusprylar för sina ägare. Bifogat finner du den fullständiga projektbeskrivningen.

Projektledare: Filosofie doktor Ester Lebedinski.
Finansiär: Vetenskapsrådet.
Projektet påbörjades 2016.