Interpretation av tid i Olivier Messiaens orgelverk

En av våra vanligaste föreställningar om musik är att den går djupare in i människan än orden och väcker vårt innersta till liv. Genom att vi befinner oss i musikens skeende händer något med oss och vårt förhållande till både oss själva och omvärlden. Tanken dyker upp i olika kulturer och tider, men i den västerländska traditionen hänger den också på ett särskilt sätt samman med romantikens konstsyn och det moderna samhällets framväxt.

Teoretiskt söker projektet en dialog med den moderna filosofins (här representerad av Schelling, Bergson, Husserl och Deleuze) återkommande reflektioner kring musik som den konstform där människans subjektiva erfarenhet av tid kan påvisas och omgestaltas. Projektet utforskar med konstnärligt gestaltande metoder denna tidsgestaltning i Messiaens orgelverk och undersöker hur musiker kan framföra denna musik för att kunna låta en sådan förändring komma till stånd. Vilken typ av parametrar kan en enskild interpret använda sig av vid adaptioner av en repertoar som har ambitionen att förändra människans erfarenhet av sig själv och världen? I bifogat dokument finner du den fullständiga projektbeskrivningen.

Projektledare: Jonas Lundblad
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektet påbörjades under 2014.