Politisk sång under Ludvig IX:s tid

Detta projekt analyserar politiska protestsånger skrivna under Ludvig IX av Frankrikes regeringstid. Trots att Ludvig åtnjöt stor popularitet under hela sin livstid mötte han hårt motstånd från den franska aristokratin på grund av hans centralisering av regeringsmakten. Detta motstånd tog sig uttryck genom sofistikerade parodisånger, som återanvände text och musik från höviska kärlekssånger för att kritisera Ludvigs regim. Forskningsresultaten kommer att presenteras i en monografi, som kommer att utgöra den första övergripande studien av medeltida politiska sånger och som analyserar relationen mellan text, melodi och historisk kontext för att belysa hur sånger kunde ge ett mångfasetterat och provokativt uttryck åt politiskt motstånd.

Projektet bedrivs med stöd av Bernadotteprogrammet och Torsten Söderbergs stiftelse.