Resounding Worship: Networks of Musical Devotion in the European Reformations, 1520-1648

Projekttid: Oktober 2021 - Mars 2024
Projektledare: Marianne Gillion
Finansiär: Vinnova; EU Horizon 2020

En uppdaterad projektbeskrivning finns tillgänglig på engelska.

Senast uppdaterad: 2022-10-19