Doktorsavhandlingar

Nedan hittar du en lista med doktorsavhandlingar framställda av institutionens doktorander från 1979 fram till idag. Vi kommer så småningom att komplettera förteckningen med äldre avhandlingar. Vi har tyvärr inte låneexemplar av våra avhandlingar, men på Carolina Rediviva finns de till utlån. Det går också (i mån av tillgång) att köpa ett eget exemplar via Uppsala universitetsbibliotek (gäller endast de avhandlingar som är tryckta i universitetsbibliotekets serie Studia Musicologica Upsaliensia). Kontakta Acta@ub.uu.se för information.

Doktorsavhandlingar vid Institutionen för musikvetenskap