Musikvetenskapliga serien i Uppsala (MSU)

I Musikvetenskapliga serien (MSU) ingår äldre examensarbeten på CD- och D-nivå, master- och magisteruppsatser, symposie- och projektrapporter m.m. Nedan hittar du en förteckning över MSU. De flesta uppsatser i serien från 2004 och framåt finns katalogiserade i DiVA. I förteckningen finns länkar till katalogposterna för uppsatserna, där du även kan ladda ner dem i fulltext.

Musikvetenskapliga serien i Uppsala (MSU)