Future / Present. Current Practices in Pop Music Studies

Konferensen Future/Present - Current Practices in Pop Music Studies arrangeras vid Institutionen för musikvetenskap den 19-20 juni 2018. För mer information om konferensen, se engelsk språkversion.

Senast uppdaterad: 2022-10-31