Hugo Alfvén 150 år: Ett forskningssymposium

Hugo Alfvén 150 år: Ett forskningssymposium, 13-14 oktober 2022

Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, Uppsala

Symposiet är en del av den jubileumsvecka som Musicum och Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet arrangerar för att uppmärksamma Alfvéns betydelse i svenskt musik- och kulturliv. Utöver detta symposium arrangeras under veckan i Uppsala ett antal konserter, föreläsningar och en masterclass.

Symposiet är ett vetenskapligt möte som syftar till att presentera ny forskning om och kring Alfvén, samt att lyfta frågor rörande interpretation av Alfvéns verk. Vissa presentationer sker på svenska, andra på engelska (se program nedan). Alla sessioner är öppna för allmänheten i mån av plats, föranmälan görs till mattias.lundberg@musik.uu.se
Symposiet organiseras med ekonomiskt stöd från Hugo Alfvén-fonden, Kungl. Musikaliska akademien.

ABSTRACTS

PROGRAM

13 oktober

13.00-13:30: Välkomna – symposiet öppnas (Mattias Lundberg, Per-Henning Olsson, Anne Reese-Willén)

13:30-15:00 Alfvéns kompositionspraxis och verk

Joakim Tillman: Orkestreringstekniska och texttolkande aspekter på Hugo Alfvéns sångorkestreringar

Per-Henning Olsson: Alfvéns Unge Herr Sten Sture – ”en vanvettig tanke”

Anne Reese Willén: Hugo Alfvén och hans lärare Johan Lindegren: Om mytbildning och historieskrivning

15:00-15:15  K a f f e p a u s

15:15-16:45 Alfvén i svenskt och Upsaliensiskt musikliv

Mattias Lundberg: Alfvén, musikteorin och musikvetenskapen

Jan Olof Rudén: Hugo Alfvénsällskapet som främjare av Alfvéns minne

Kia Hedell: Källorna till Alfvén i Uppsala universitetsbibliotek

16:45-17:30 Diskussion kring valda scener ur filmerna Mans kvinna (1945) och Singoalla (1949), bägge på helt olika sätt med musik av Alfvén.

14 oktober

09:00-10:30 Interpretation av Alfvéns körverk

Toivo Burlin: Hugo Alfvén och Hans Peter Kempe: en musik- och produktionsrelation under 1950-talet med tonvikt vid körinspelningarna 1952

Nathan Leaf: Performing Traditions in Alfvén’s Choral Music in the United States since the 1970:s

Brian Stevens: "Challenges and solutions in performning Hugo Alfvén's choral music for non-Swedish singers and audiences"

10.30-10.45 K a f f e p a u s

10:45-12:15 Alfvéns konstsyn: musik och de andra konstarterna

Linda Hinners: Känsla konst och musik. Skulptören Alice Nordin och Hugo Alfvén

Tobias Lund: Världsåskådningsmusikern Hugo Alfvén

Jonas Lundblad: Alfvén och uppenbarelsen

12.15-13:00 L u n c h

13.00-14.00

Tobias Plebuch: Alfvén's Music for the Film "Mans kvinna" (1945)

Annika Lindskog: Rhapsodising Sites of History and Geography: Vaughan Williams’ Norfolk Rhapsody and Alfven’s Midsommarvaka in Context

14.00-14:45 Diskussionspanel, Tobias Lund, Sofia Ågren, Gunnar Ternhag och Fredrik Wetterqvist

14.45-15:00 Avslutande ord från konferenskomittén

Senast uppdaterad: 2022-12-08