Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Petter Hellström, institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

"Ackordens familjeträd" - ett seminarium inom forskningsnoden Early Modern Cultural History