Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Edward Campbell, University of Aberdeen: "The concept of becoming-animal".
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

Edward Campbells forskningsinriktning blir tydlig i hans viktigaste
publikationer: Boulez, Music and Philosophy (CUP, 2010), Music after
Deleuze (Bloomsbury 2013), samt Pierre Boulez Studies (CUP, 2016). Han
är f n Senior Lecturer in Musicology, co-director for universitetets
Centre for Modern Thought och Head of Music Studies.