Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Veronika Muchitsch, institutionen för musikvetenskap
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

Presentation av material från avhandlingsprojekt