Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Lars Berglund, institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

”Bonifacio Graziani, musica suavissima and Jesuits in mid-seventeenth century Rome: drafting a book project”