”Meeting Sacred Time and Space through Hymnbook-Singing”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Helen Rossil, Institutionen för musikvetenskap
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

Presentation av utkast till ett paper till konferensen "Music and the Sacred".