Presentation av avhandlingsprojekt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Fredrica Roos, institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium