Kreativa förflyttningar - musikaliska flöden i 1960- och 70-talens Sverige

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Karin Eriksson, Sverker Hyltén Cavallius & Dan Lundberg, Svenskt visarkiv
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium