MTV and political traumas of the 1980:s

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Linus Johansson, institutionen för musik & bild, Linnéuniversitetet
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium