Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Kjell-Åke Hamrén
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

Kjell-Åke Hamrén presenterar ett avsnitt ur sin kommande avhandling om Sven Karpes violinpedagogik