Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Mischa van Kan, Svenskt visarkiv: "Record covers: The materiality of modern jazz in Sweden in the 1940s and 1950s"
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium