Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Paul-André Bempechat, Harvard University: "Jean Cras, Polymath of Music and Letters"
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium