Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Jonas Lundblad: "Chant as Musical Freedom: A Study in the Formation of Messiaen's Aesthetics"
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium