Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Mattias Lundberg, institutionen för musikvetenskap, Uppsala: "Libraries and Archives: Notions of Obsolescence, Completism and Revitalization among Nineteenth-Century Music Collectors and Scholars"
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium