Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Helen Rossil, institutionen för musikvetenskap, Uppsala: Presentation av doktorandprojekt om folklig psalmsång i Danmark
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium