Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Meghan Quinlan, institutionen för musikvetenskap, Uppsala: "Political Song in the Age of Saint Louis (1226-70)"
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium