Personalmöte

  • Datum: –16.30
  • Plats: Engelska parken Lunchrummet
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Per-Henning Olsson
  • Internt

Personalmöte vid institutionen för musikvetenskap