African Musical Instruments & Encounters with the West

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Saskia Willaert, Musée des Instruments Musicaux, Bryssel
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium