Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Veronika Muchitsch
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

Slutseminarium för Veronika Muchitschs avhandling om sambanden mellan röst och röstsound i populärmusik och kroppspolitik. Opponent är docent Erik Steinskog, Köpenhamns universitet.