”Music in Material Culture”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Margret Murata, University of California, Irvine
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

Högre seminariet